Du er her

Likestilling i transport

Forfattere: Randi Hjorthol, Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 866/2006
ISBN: 978-82-480-0704-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0705-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten "Likestilling i transport" er utarbeidet for Samferdselsdepartementet som et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Hensikten er å undersøke kvinners og menns ulike behov for transport og å analysere hvilke konsekvenser dette har for transportpolitikken. Transport er først og fremst et hjelpemiddel. Rapporten går derfor inn på samfunnsmessige områder, som arbeid og familie, for å få fram kjønnsmessige forskjeller av betydning for transportbehov. Kvinner jobber oftere i offentlig sektor enn menn, de har lavere inntekt og færre frynsegoder. Kvinner har hovedansvar for husholdsarbeid. De har dårligere tilgang til bil enn menn og er dermed mer avhengig av kollektivtransport. Flere kvinner enn menn er utrygge når de reiser med buss, trikk eller bane. Kvinner har flere omsorgsreiser og innkjøpsreiser enn menn. De har kortere arbeidsreiser og velger arbeid innenfor et mer begrenset område.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger