Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lastbærere i intermodal jernbanetransport i Norge

Lastbærere i intermodal jernbanetransport i Norge

Forfattere: Stein Erik Grønland, Christian S. Mjøsund, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1670/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2194-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I intermodal transport på jernbane i Norge brukes det i hovedsak tre kategorier av lastbærere: Vekselflak, semitrailere og ISO-containere. I denne rapporten oppsummeres analyser som er basert på utviklingstrekk i intermodal transport nasjonalt og internasjonalt, samt intervjuer med samlastere og operatørselskapene for kombilast på jernbane. Formålet har vært å utarbeide prognoser for framtidig utvikling i lastbærere på jernbane i Norge. Det er forventet en fortsatt standardisering av lastbærerne på jernbane, der det meste av transporten vil fortsette å gå med vekselflak på 25 fot og semitrailere på 13,60 meter. Utarbeidelse av prognoser for 2030 viser at fordelingen av lastbærere ikke vil endres mye, men det antas at andelen vekselflak vil øke, mens andelen semitrailere vil gå noe ned. For at omfanget av ISO-containere skal øke er det nødvendig å etablere bedre sjø-jernbaneoverganger enn det som finnes i dag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger