Du er her

Kunnskapsbehov om næringslivets transporter

Forfattere: Hanne Samstad, Anne Gjerdåker, Inger Beate Hovi, Marit Killi, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 879/2007
ISBN: 978-82-480-0730-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0731-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten
Summary

I dette forprosjektet under Norges forskningsråds program "Næringslivets transporter og ITS" (SMARTRANS) er det identifisert forskningsbehov innen fire deltemaer: 1) Transportkostnader og intermodale transporter, 2) verdsetting av tid og pålitelighet, 3) næringslivets kommunikasjoner og personreiser, og 4) statistikkbehov innen godstransportforskning og hvordan ITS/IKT-systemer kan bidra.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger