Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Krig og fred - En spørreundersøkelse om samspill og konflikter mellom biler og sykler

Krig og fred - En spørreundersøkelse om samspill og konflikter mellom biler og sykler

Forfattere: Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1246/2012
ISBN: 978-82-480-1419-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1403-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I en landsomfattende undersøkelse med 5222 syklister og bilister kommer det frem at de fleste bilister og syklister opptrer hensynsfullt og viser stor forståelse for hverandre i trafikken. Men mange syklister opplever likevel utrygghet ved at bilistene passerer for tett, og mange bilister mener syklistene skaper problemer ved at de ikke bruker lys i mørke og at de ikke gir tegn. En del syklister – og da særlig treningssyklister – har opplevd kjefting, tuting og at de er blitt sprutet ned med spylevæske av passerende bilister. Slike konflikter skyldes at bilister opplever at de blir unødvendig hindret av syklister. De samspillsproblemene som i størst grad øker risikoen for ulykker, er imidlertid av en annen karakter. De dreier seg om at bilistene er uoppmerksomme på syklister, og at syklister er lite synlige og tydelige i trafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger