Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kontraktsformer i norsk busstransport. Status pr 1.7.2001

Kontraktsformer i norsk busstransport. Status pr 1.7.2001

Forfattere: Edvin Frøysadal, Erik Carlquist
Rapportnr: 569/2002
ISBN: 82-480-0257-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over fylkeskommunale kontrakter med busselskapene pr. 1.7.2001, spesifisert på anbudskontrakter, kontrakter med incentivordninger, effektiviseringskrav etc. og andre kontrakter. Basis for fordelingene er stipulerte vognkilometer. Åtte fylker hadde tatt i bruk anbudskontrakter, som omfattet ca. 7 % av ruteproduksjonen i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger