Du er her

Konkurranse og anbud i lokal rutebiltrafikk

Forfattere: Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1031/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0997-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over konsekvenser av anbudsutsetting over tid, basert på erfaringer fram til 2009. Fokus ligger på vurdering av tilskuddsutviklingen over tid og på mulige forklaringer på at vi observerer nettopp denne tilskuddsutviklingen. I rapporten fokuseres det særlig på konkurranseforhold mellom ulike operatørselskap og på forholdet mellom fylkeskommunene og operatørselskap. Dette diskuteres teoretisk, med bakgrunn i prinsipal- agentteori og Bertrandmodellen og auksjonsteori. Videre diskuteres effektivitetseffekter av anbud og organisatoriske endringer som kan assosieres med innføringen av anbud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger