Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport - Innspill til et satsingsområde i Bystrategi Region sør

Kollektivtransport - Innspill til et satsingsområde i Bystrategi Region sør

Forfattere: Arvid Strand, Gustav Nielsen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1002/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0949-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kollektivtransporten taper terreng i de fleste byregionene i Region sør. Dette har arbeidet med Bystrategi Region sør til hensikt å endre. Rapporten er et innspill til dette arbeidet. Basert på generell kunnskap om hva som er gode kollektive transportløsninger, pekes det på nye muligheter og løsninger for utvikling av det kollektive transportsystemet. Det skisseres grovt en del prinsipper for tilrettelegging av et framtidig attraktivt kollektivt transportsystem.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger