Du er her

Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Per Frøyland, Sari Wallberg
Rapportnr: 1197/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1319-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten er utarbeidet i tilknytning til arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Rapporten er en sammenstilning av statistikk og annen informasjon om ikke-statlig kollektivtrafikk. I hovedsak er dette sammenfallende med kollektivtrafikk drevet i fylkeskommunal regi.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger