Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartleggingsverktøy for transport - universell utforming

Kartleggingsverktøy for transport - universell utforming

Forfattere: Anja Fleten Nielsen
Rapportnr: 2005/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0976-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten, pdf

Basert på en rekke studier om ulike brukergruppers behov er det 7 ulike typer tiltak som må være på plass for at kollektivtransporten som tjeneste skal kunne sies å være universelt utformet: 1. Fysiske design tiltak, 2. Drift- og vedlikeholdstiltak, 3. Informasjonstiltak, 4. Essensielle tiltak, 5. Sensoriske tiltak, 6. Organisatoriske tiltak, 7. Interaksjonstiltak. Denne rapporten er et kartleggingsverktøy som går gjennom de ulike underpunktene som må være på plass for at transportsystemet skal være universelt utformet for alle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger