Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internet - en effektiv metod för att ta reda på trafikanternas preferenser? Sammanfattningsrapport

Stated Preference Surveys on Internet - an Effective Method for Finding Passengers' Preferences? Summary report

Forfattere: Åse Nossum
Rapportnr: 763/2005
ISBN: 82-480-0481-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0482-1
Språk: Swedish and English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denna rapport är ett sammandrag av en dokumentationsrapport med samma titel. Rapporten uppsummerar några av de erfarenheter TØI har haft med internetbaserade Stated Preference analyser. Vi har också sett på skillnaderna mellan data som har samlats inn genom egenadministrerad Internät och data som samlats in genom postenquete/hemintervju. Avsikten var att få fram vad som kännotecknar de respondenter som väljer de olika metoderna och om det finns en isolerad metodeffekt. Analyserna är begränsade till parvisa val där man försöker att hitta trafikanternas preferenser. Det är inga tecken på att Internet medför andra uppskattningar än förväntat.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger