Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående?

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående?

Forfattere: Alena Katharina Høye, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 961/2008
ISBN: 978-82-480-0882-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0883-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

22-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi mer plass til myke trafikanter på vegskulderen, samtidig som antall kjørefelt blir redusert fra to til ett. Tiltaket er i dag ikke brukt i Norge. Erfaringer fra andre land viser at 2-minus-1-veger ikke alltid fører til fartsreduksjoner og at avstanden mellom syklister og forbikjørende biler blir redusert, fordi syklister sykler nærmere midten av vegen enn før. Kjøremønsteret for bilister og syklister er uklart. Supplerende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense eller fartshumper kan forbedre virkningen av 2-minus-1-veger. Det finnes alternative tiltak som gir mer positive effekter, og som i mindre grad fører til forvirring blant trafikantene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger