Du er her

IKT i transportsektoren : Myndighetenes rolle

Forfattere: Hanne Samstad, Bjørnar Andreas Kvinge, Olav Eidhammer, Marit Killi
Rapportnr: 657/2003
ISBN: 82-480-0356-6
Språk: Norwegian

Hvordan kan myndighetene tilrettelegge for bedre utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) med tanke på en samfunnsøkonomisk effektiv transportsektor? To områder for IKT-anvendelser er studert nærmere: Informasjonssystemer i uni- og intermodal godstransport, og trafikantinformasjon for bil- og kollektivtrafikk. Basert på intervjuer med sentrale aktører innen disse områdene, samt på andre studier og samfunnsøkonomisk teori, pekes det på mulige roller for myndighetene. Prising av informasjon fra de statlige transportetatene diskuteres også.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger