Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Holdninger til, eie og bruk av elektriske biler - en litteraturgjennomgang

Attitudes, ownership and use of Electric Vehicles - a review of literature

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 1261/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1430-0
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

De som først tok i bruk El-biler var relativt unge, menn, bosatte i eller i nærheten av større byer, folk med høy utdanning og inntekt og tilhører hushold med mer enn en bil. El-biler blir først og fremst brukt til arbeidsreiser. Dette er typisk i Norge, der fordelene knyttet til eie og bruk gjør dette spesielt gunstig. En del studier viser at bilbruken har økt etter at El-bil ble anskaffet. Bruken har erstattet reiser med kollektivtransport. De som kjører El-bil planlegger reisene bedre med tanke på begrensingen i batteriet og kjører jevnere for å spare batteriet. Motiv for å kjøpe El-bil er knyttet til spesielle fordeler, som i Norge, til miljøhensyn, lavere driftskostnader og fordi den er behagelig å kjøre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger