Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hjemme bra - borte best. En undersøkelse av transportmessige aspekter ved fjernarbeid

Hjemme bra - borte best. En undersøkelse av transportmessige aspekter ved fjernarbeid

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 691/2003
ISBN: 82-480-0395-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hvilken betydning har fjernarbeid for organisering av hele husholdets aktiviteter og transportmønster? Dette spørsmålet er utgangspunktet for undersøkelsen som er presentert i denne rapporten. Den empiriske delen av prosjektet er basert på dybdeintervjuer med 16 ansatte fra tre ulike bedrifter sentralt lokalisert i Oslo. Motiver for valg av hjemmearbeidsordninger er viktig både for omfang av fjernarbeidet og for de transportmessige virkningene. Grunnene til at ansatte velger hjemmearbeidsordninger er gruppert i fem kategorier; livsfase, bolig-/arbeidsmarked, konsentrasjon/uforstyrret arbeid, nedstressing/avskjerming og praktiske årsaker. Disse gir ulike transportmessige effekter i forhold til omfang av fjernarbeidet, generering av reiser og modifisering av reisemønstre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger