Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Herre i eige hus? Evaluering av kollektivtrafikken i Telemark

Herre i eige hus? Evaluering av kollektivtrafikken i Telemark

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Julie Runde Krogstad, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1234/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1388-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten evaluerer organiseringen av kollektivtrafikken i Telemark. Den ser på hvordan forholdet mellom aktørene er regulert i avtaleverket, og hvordan dette fungerer i praksis. Forholdet mellom Telemark fylkeskommune og Vestviken kollektivtransport AS står sentralt i evalueringen. Rapporten sammenlikner også kostnadsbruk og bemanning i VKT med andre fylkers administrasjonsselskap

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger