Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Handelsanalyse for Ski kommune. Omsetning og dekningsgrad 1997 og 2005

Handelsanalyse for Ski kommune. Omsetning og dekningsgrad 1997 og 2005

Forfattere: Jan U Hanssen, Per Polden
Rapportnr: 1162/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
hele rapporten

Fra 1.februar 1999 er det innført rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre. Bestemmelsene gir mulighet for unntak på nærmere angitte steder og visse betingelser. Et større utbyggingsprosjekt i Ski kommune omfatter boliger, hotell, kulturelle tilbud og utvidelse av det eksisterende Ski storsenter med vel 7.000 kvadratmeter handelsareal. I utfyllende kommentarer og veiledning fra Miljøverndepartementet er det vist en metode for å beregne detaljhandelens dekningsgrad innenfor kommunen som grunnlag for å vurdere unntak. Metoden er diskutert og videreutviklet i dette notatet. Ski sentrum har fungert som et regionalt senter i Follo (syv kommuner syd for Oslo) og dette forventes å bli tilfellet også i årene fremover. Samlet sett vil gjennomføringen av et nytt boligbyggeprogram øke kjøpekraften i kommunen mer enn forventet omsetningsvekst som følge av senterutvidelsen. Analysen tyder derfor på at utbyggingen i Ski sentrum vil være i samsvar med intensjonen i de nasjonale bestemmelsene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger