Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport i Norge 2001-2020

Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport i Norge 2001-2020

Forfattere: Ingvil Gjelsvik
Rapportnr: 582/2002
ISBN: 82-480-0270-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Grunnprognosene er laget ved hjelp av den nye nasjonale transportmodellen NTM5 og kortdistansemodellen NTM4, samt data fra SSB og etatene, og økonomisk utvikling i henhold regjeringens langtidsprogram. De er en kvantifisering av underliggende vekst i etterspørselen etter reiser, gitt at det ikke gjennomføres andre tiltak på vei eller med kollektivtransport enn det som anses for å være sikre tiltak. Vi lager en referansebane som siden kan bygges på med scenariospesifikke prognoser. Prognosen inkluderer reisemidlene fly, bil, båt, buss og tog, og er ment å skulle danne en basis for planlegging av veg- og kollektivtransport i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger