Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport 2002-2020.

Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport 2002-2020.

Forfattere: Frode Voldmo
Rapportnr: 1169/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Grunnprognosene for utvikling i innenlands persontransport er basert på referanseinnretningen i forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011 og økonomisk utvikling forutsatt i Nasjonalbudsjettet 2000. I notatet presenteres også virkningsberegninger av anbefalt strategi i transportplanen, samt en beregning av hvilken betydning avgifter på drivstoff for personbiler har for transportetterspørselen. Prognosene er utarbeidet ved hjelp av den nasjonale persontransportmodellen og omfatter alle transportmidler. Den beregnede utviklingen i persontransport fram til år 2020 vil blant annet inngå som grunnlag for Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger