Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjesteundersøkelsen vinteren 2008 Noen hovedresultater

Gjesteundersøkelsen vinteren 2008 Noen hovedresultater

Forfattere: Arne Rideng, Bente Heimtun
Rapportnr: 975/2008
ISBN: 978-82-480-0904-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0905-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en oversikt over utenlandske ferie- og forretningsreiser til Norge vinteren (januar-april) 2008, med hovedvekt på dem som kommer på skiferie. Det kom i alt 1,15 millioner overnattingsgjester til Norge vinteren 2008, det betyr en vekst på ni prosent i forhold til vinteren 2007. Forretningstrafikken viste sterkest vekst (15 prosent), mens ferietrafikken økte med seks prosent. Totalt antall utenlandske gjestedøgn vinteren 2008 er beregnet til 6,2 millioner, en økning på sju prosent. Andelen overnattinger på hotell går ned, mens andelen overnattinger på hytte øker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger