Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjesteundersøkelsen 2010 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Gjesteundersøkelsen 2010 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng, Iratxe Landa Mata
Rapportnr: 1135/2011
ISBN: 978-82-480-1210-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1208-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2010. I 2010 kom det ca 4,8 millioner overnattingsgjester og 1,4 millioner dagsbesøkende til Norge. Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med 10 prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk også opp med 10 prosent. Overnattingsgjestene tilbrakte 31,3 millioner gjestedøgn i Norge i 2010, som er ni prosent mer enn i 2009. Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste landene for norsk reiselivsnæring. Antallet svenske overnattingsgjester steg med åtte prosent, og tyske med hele 18 prosent. For de fleste andre landene var det også en oppgang i 2010. En drøy fjerdedel av overnattingene skjer hos slekt eller venner og omtrent en like stor andel på hotell, pensjonat og lignende. Camping og overnatting på hytte er ellers mest vanlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger