Du er her

Gjesteundersøkelsen 2005

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 813/2005
ISBN: 82-480-0590-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0591-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2005, med spesiell vekt på sommersesongen (mai–september). I løpet av 2005 kom det om lag 3,86 millioner overnattingsgjester og 1,25 millioner dagsbesøkende til Norge. De utenlandske gjestene foretok i alt 26 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for fire millioner. Dessuten foretok cruiseturistene 1,4 millioner dagsbesøk i norske havner sommeren 2005. Cruisetrafikken har økt meget sterkt de seneste årene. Forretningstrafikken fra utlandet økte også betydelig i 2005. Det har dessuten vært en klar vekst i ferie- og fritidstrafikken, beregnet til seks prosent for ankomster og fem prosent målt ved gjestedøgn. Størst har økningen vært for dem som brukte fly. Antall utenlandske bobiler har også økt sterkt. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk reiselivsnæring. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og USA. 28 prosent av de utenlandske overnattingene i Norge foregår på hotell. Blant feriegjestene er også camping, overnatting på hytte og hos slekt og venner mye brukt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger