Du er her

Gjesteundersøkelsen 2004

Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal
Rapportnr: 753/2004
ISBN: 82-480-0465-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge 2004, med spesiell vekt på sommersesongen (mai–september). I løpet av 2004 kom det nesten 3,5 millioner overnattingsgjester og 1,15 millioner dagsbesøkende til Norge. De utenlandske gjestene foretok i alt 24 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for 3,7 millioner. Om sommeren foretok cruiseturistene 1,2 millioner dagsbesøk i norske havner. Forretningstrafikken fra utlandet gikk betydelig opp i 2004, etter en nedgang i de to foregående år. Det har også vært en klar vekst i ferie- og besøkstrafikken, beregnet til sju prosent for både ankomster og gjestedøgn. Størst har økningen vært for dem som brukte fly og for cruisetrafikken. Antall utenlandske bobiler og biler med campingvogn har også økt. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk reiselivsnæring. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og USA. Ferietrafikken fra Italia, Spania og noen øst-europeiske land økte sterkest i 2004. Andelen som overnatter på hotell har vært synkende i de siste to år, men dette er fortsatt den mest brukte overnattingsformen med 26 prosent av alle overnattingene om sommeren. 23 prosent av overnattingene i sommersesongen skjer hos slekt og venner, og denne andelen økte i 2004. Mange sommergjester overnatter også på campingplasser (19%) og i leid hytte (13%).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger