Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Geometriske tverrsnittselementer og betydning for trafikksikkerhet

Geometriske tverrsnittselementer og betydning for trafikksikkerhet

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1831/2021
ISBN: 978-82-480-2380-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2363-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Geometriske tverrsnittselementer som har betydning for trafikksikkerhet på tofeltsveger omfatter bl.a. veg-, kjørefelt- og skulderbredde. Økende bredde medfører som regel færre ulykker, især ved høye trafikkmengder. Økende skulderbredde har størst ulykkesreduserende effekt i kurver. Det finnes imidlertid noen unntak: Økende vegbredde og økende kjørefeltbredde kan medføre flere ulykker på veger med lav trafikkmengde. Når man må velge mellom bredere skuldre og bredere kjørefelt (når den samlede vegbredden er gitt), er det i de fleste tilfeller en sikkerhetsmessig fordel å velge bredere skuldre, men det kan i noen tilfeller være omvendt. Å øke antall kjørefelt medfører som regel, men ikke alltid, en nedgang av antall ulykker, i hovedsak fordi den generelle vegstandarden økes samtidig. Unntak er bl.a. når økningen av antall kjørefelt går på bekostning av midtdeler- og kjørefeltbredde. Veger med midtdeler har i gjennomsnitt færre ulykker enn veger uten midtdeler. Forbikjøringsfelt på tofeltsveger har også vist seg å redusere antall ulykker. Sikkerhetssoner langs vegen som er frie for faste hindre, reduserer antall utforkjøringsulykker, mest i kurver og ved høy trafikkmengde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger