Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gåstrategi for eldre - kunnskapsgrunnlag for planlegging i Kristiansand

Gåstrategi for eldre - kunnskapsgrunnlag for planlegging i Kristiansand

Forfattere: Randi Hjorthol, Julie Runde Krogstad, Aud Tennøy
Rapportnr: 1265/2013
ISBN: 978-82-480-1436-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1435-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Eldre er en voksende gruppe i befolkningen. Bedre tilrettelegging for dem vil både øke deres mobilitet og ha helsemessige positive effekter. Formålet med dette prosjektet har vært å legge grunnlaget for å utvikle en gåstrategi for eldre i Kristiansand som skal gjøre det mer attraktivt og tryggere å gå. Arbeidet vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag av de kommunale planleggerne i Kristiansand for å utvikle en gåstrategi for eldre i kommunen. Det er også et mål at gåstrategien skal, med mindre lokale tilpasninger, kunne anvendes av andre kommuner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger