Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Funksjonsnedsettelser – en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19

Funksjonsnedsettelser – en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1841/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2378-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Personer med nedsatt fysisk mobilitetsevne har færre reiser og reiser kortere enn den øvrige befolkningen. Hvis man kontrollerer for alder, kjønn, tilgang på bil og førerkort og årstid, reiser personer med slik nedsettelse i snitt 0,18 færre reiser per dag og 3,56 kilometer kortere per dag. Dette er i overenstemmelse med tidligere forskning på feltet fra RVU 2013/14. Denne rapporten gir oppdaterte tall basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen i Norge (RVU 2018-19).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger