Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fremskyndet innfasing av elfly i Norge: mulige samfunnsmessige konsekvenser og virkemidler

Fremskyndet innfasing av elfly i Norge: mulige samfunnsmessige konsekvenser og virkemidler

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Inga Margrete Ydersbond, Knut Veisten, Eivind Farstad
Rapportnr: 1851/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2393-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Gitt de ambisiøse klimamålene Norge har satt for seg, og gitt at man skal opprettholde den ønskede reiseaktiviteten, er det nødvendig å starte utskiftingen av konvensjonelle fly med nullutslippsfly i løpet av de neste ti årene. Gitt at det skal gjøres et forsøk på framskyndet innfasing av elfly på en rute i Norge, peker strekningen Bergen–Stavanger (BGO–SVG) seg ut som en lovende case. Rapporten konkluderer med at det å satse på en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger kan forventes å ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger