Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fra refleks til russebil. Evaluering av et forsøk med å integrere trafikk i skolens læreplaner i Ski og Gjerdrum.

Fra refleks til russebil. Evaluering av et forsøk med å integrere trafikk i skolens læreplaner i Ski og Gjerdrum.

Forfattere: Aslak Fyhri, Jomar Lygre Langeland
Rapportnr: 610/2002
ISBN: 82-480-0303-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I Ski og Gjerdrum kommuner har man gjennomført et forsøk med integrering av trafikk i skolenes læreplaner. Rapporten gjør rede for en evaluering av prosjektet med fokus på resultatene og deltakernes opplevelse av prosessen. Analysen viser at man har fått økt omfang av trafikkaktiviteter på alle læretrinn. Aktivitetene er i varierende grad forankret i læreplanene. Trafikkopplæringen er best forankret på barneskolene, der man tradisjonelt har drevet mye med trafikkopplæring. I ungdomsskolen og i den videregående skolen har man i varierende grad fått trafikksikkerhetsundervisning inn i læreplanene. Noen barnehager vil ikke videreføre trafikkundervisningen i fremtiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger