Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forvaltningsrevisjon i Oppland - Klima- og energiplanens punkter om arealplanlegging og kollektivtransport

Forvaltningsrevisjon i Oppland - Klima- og energiplanens punkter om arealplanlegging og kollektivtransport

Forfattere: Arvid Strand, Tanja Loftsgarden, Aud Tennøy
Rapportnr: 1030/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0995-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Forvaltningsrevisjonen gjelder oppfølgingen av temaene Arealplanlegging - miljøhensyn ved lokaliseringsspørsmål og arealbruk og Klima og kollektivtransport etter fylkestingets vedtak av Klima- og energiplan for Oppland. Vi finner ikke noen særlig tendens til forsterket innsats. Vedtaket av klima- og energiplanen førte ikke til organisasjonsmessige endringer i de to fagenhetene som står sentralt i arbeidet med de to temaene. For mange av tiltakene er situasjonen at det er utført positivt arbeid i tråd med tiltaksbeskrivelsen. Vi har imidlertid grunn til å tro at dette ikke er på grunn av planen, men fordi planen har tatt opp i seg mange tiltak som verserte i miljøet på tidspunktet for planens utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger