Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forsøksordningen for utvikling av kollektivtransport. Samlet oppsummering av 1991- til 1994-forsøkene

Forsøksordningen for utvikling av kollektivtransport. Samlet oppsummering av 1991- til 1994-forsøkene

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1066/1997
Språk: Norwegian

Samferdselsdepartementets forsøksordning for kollektivtransport ble etablert i 1991 og er videreført til 1995. Forsøk med lavere takster, småbusser, serviceruter, økt frekvens, ekspressbusser, trafikantinformasjon og terminaler/holdeplasser viser at det er mulig å få flere til å bruke kollektive transportmidler. Det er forsøk med småbusser som generelt sett har gitt størst andel nye passasjerer. Forsøkene ga i gjennomsnitt 42% nye passasjerer til rutene. Ruteselskapene har mye å hente på informasjonskampanjene om kollektivtilbudet. Det er variasjon mellom de ulike typene forsøk, men hele 22% visste ikke at det eksisterte et tilbud om redusert takst på den ruta de reiste med. I femårsperioden 1991-95 er det gitt 438 millioner kroner i støtte til i alt 511 forsøk. Miljøverndepartementet har også deltatt i Forsøksordningen med støtte. Notatet presenterer en samlet analyse av de forsøkene som er rapportert fra 1991 til januar 1997.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger