Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering i byområder. Datagrunnlag for benchmarking av transportsystemet

Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering i byområder. Datagrunnlag for benchmarking av transportsystemet

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 653a/2003
ISBN: 82-480-0352-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en status for sammenstillingen av datagrunnlaget for benchmarkingen som skal gjennomføres i forbindelse med Samferdselsdepartementets forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i byområder. Datamateriale presenteres for Sarpsborg/Fredrikstad, Kristiansandregionen, Kristiansand by, Stavangerregionen, Bergen by, Trondheim by og Tromsø. Oversikten omfatter både data som byområdene framskaffer og data som TØI innhenter. Selv om en del opplysninger fortsatt mangler, er dette en stor og verdifull database som det er viktig å oppdatere ved anledning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger