Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtiden

Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtiden

Forfattere: Alena Katharina Høye, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Truls Vaa
Rapportnr: 1450/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1676-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og alkolås/ruslås – er det utviklet scenarioer som beskriver hvordan utbredelsen av systemene vil utvikle seg fram til 2035. Scenarioene er utviklet med hjelp av en Delphistudie blant 41 eksperter på bilsikkerhet fra nordiske land. Det er estimert at antall drepte og hardt skadde (D+HS) i Norge kan gå ned med opptil 9% i løpet av de neste 20 årene i det «sannsynlige» scenarioet og med opptil 16% i det mest optimistiske scenarioet. Lengre fram i tid er det mest å vinne (i form av ytterligere reduksjoner av antall D+HS) ved å øke utbredelsen av de mest restriktive systemene. I nærmere framtid er det også mye å vinne av å akselerere utbredelsen av varslende ISA, automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems og feltskiftevarsler/kjørefeltholder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger