Du er her

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Tineke de Jong
Rapportnr: 1392/2015
ISBN: 978-82-480-1609-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1608-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi vet lite om effektene av sykkeltiltak. Denne rapporten beskriver hvordan man gjennomfører før- og etterundersøkelser som i mange tilfeller vil være den mest velegnete metoden for å evaluere fysiske sykkeltiltak. Evalueringens formål avhenger av forventede effekter og kan være å undersøke effekten på transportmiddelvalg, sikkerhet, trygghetsfølelse, framkommelighet, komfort, opplevelse og helse. Datainnsamlingen vil avhenge av analyseformål og kan omfatte bruk av eksisterende data, trafikkregistreringer, observasjon og spørreundersøkelser. Det er viktig å huske også å innhente data i førperioden, å kontrollere for forstyrrende faktorer ved bruk av kontrollsteder og at undersøkelsen må ha et omfang som gir mulighet for å få statistisk pålitelige resultater.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger