Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Folkehelsekonsekvenser av elektriske sparkesykler - Litteraturgjennomgang av effekter på aktiv mobilitet og ulykker

Folkehelsekonsekvenser av elektriske sparkesykler - Litteraturgjennomgang av effekter på aktiv mobilitet og ulykker

Forfattere: Aslak Fyhri, Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1898/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1949-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bruk av elsparkesykler erstatter først og fremst gåing, dernest kollektivtransport. Den reduserte aktive mobiliteten for ungdom kan tallfestes til om lag to minutter med moderat fysisk aktivitet per person per dag. Risikoen for en ulykke er 5 til 7 ganger større med elsparkesykkel enn med sykkel, og denne er noe høyere blant ungdom enn blant voksne. Leide elsparkesykler erstatter noe mer aktiv mobilitet enn privateide, og har også betydelig høyere risiko for ulykker. De samlede folkehelsekonsekvensene av elsparkesykler er ikke mulig å tallfeste, men er ventelig negative, selv om man tar hensyn til økt sosial deltakelse og mobilitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger