Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Larvik

Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Larvik

Forfattere: Aud Tennøy
Rapportnr: 1302/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1502-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Larvik kommune fikk høsten 2013 utarbeidet en handelsanalyse for Larvik. Her ble konsekvensene for handelen i Sentrum av åtte ulike scenarier for utbygging av handel utenfor Sentrum analysert. Analysen og resultatene ble gjenstand for diskusjon. Larvik kommune ba derfor Transportøkonomisk institutt om å vurdere handelsanalysen, og skrive denne faglige bemerkningen. De viktigste bemerkningene er at handelsanalysen ikke er lett forståelig, og at den ikke er etterprøvbar. Det stilles spørsmål ved sentrale forutsetninger, og konkluderes med at handelsanalysen sannsynligvis undervurderer negative konsekvenser for handelen i Sentrum. Rapporten bør leses i sammenheng med handelsanalysen den kommenterer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger