Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av kampanjen Bilist2000

Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av kampanjen Bilist2000

Forfattere: Terje Assum, Aslak Fyhri
Rapportnr: 661/2003
ISBN: 82-480-0360-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Evaluering av Bilist2000 viser ingen tegn på langsiktig virkning på de handlingene som kampanjen fokuserte, nemlig beltebruk og respekt for fartsgrenser. Bilist2000 klarte imidlertid å bli kjent blant norske bilister og på kort tid verve omtrent 5 prosent av bilistene som medlemmer. Ideen om å bruke positive virkemidler, dvs. belønning og kontrakt, fikk politisk støtte på et tidlig tidspunkt. Dermed ble det vanskelig for trafikksikkerhetsekspertene i embetsverket å uttrykke innvendinger mot kampanjen. Bilist2000 ble etablert som et privat-offentlig samarbeid, men "kulturelle forskjeller" mellom de offentlige representantene i styret og daglig ledelse som hadde næringsliv- og reklamebakgrunn gjorde det daglige arbeidet vanskelig. Da bevilgningene til kampanjen ble stopppet eller redusert høsten 2001, stanset Bilist2000s aktiviteter. Erfaringene fra Bilist2000 viser at nye ideer bør prøves ut i liten skala før de settes i verk i full skala, og mulige innvendiger bør få komme til uttrykk på et tidlig stadium slik at de kan tas hensyn til og innarbeides.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger