Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av kampanjen Bilist2000

Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av kampanjen Bilist2000

Forfattere: Terje Assum, Aslak Fyhri
Rapportnr: 661/2003
ISBN: 82-480-0360-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Evaluering av Bilist2000 viser ingen tegn på langsiktig virkning på de handlingene som kampanjen fokuserte, nemlig beltebruk og respekt for fartsgrenser. Bilist2000 klarte imidlertid å bli kjent blant norske bilister og på kort tid verve omtrent 5 prosent av bilistene som medlemmer. Ideen om å bruke positive virkemidler, dvs. belønning og kontrakt, fikk politisk støtte på et tidlig tidspunkt. Dermed ble det vanskelig for trafikksikkerhetsekspertene i embetsverket å uttrykke innvendinger mot kampanjen. Bilist2000 ble etablert som et privat-offentlig samarbeid, men "kulturelle forskjeller" mellom de offentlige representantene i styret og daglig ledelse som hadde næringsliv- og reklamebakgrunn gjorde det daglige arbeidet vanskelig. Da bevilgningene til kampanjen ble stopppet eller redusert høsten 2001, stanset Bilist2000s aktiviteter. Erfaringene fra Bilist2000 viser at nye ideer bør prøves ut i liten skala før de settes i verk i full skala, og mulige innvendiger bør få komme til uttrykk på et tidlig stadium slik at de kan tas hensyn til og innarbeides.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger