Du er her

Evaluering av sykkelfelt i Oslo

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1512/2016
ISBN: 978-82-480-1847-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1744-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykkelfelt er et tiltak som skal bedre framkommelighet, trygghet og sikkerhet for syklister. I dette prosjektet er sykkelfeltene i Maridalsveien, Kierschows gate, Sognsveien og Østensjøveien undersøkt når det gjelder atferd og oppfatninger blant syklistene. Videoregistreringer viser at sykkelfeltene brukes stort sett etter hensikten. Minst åtte av ti benytter sykkelfeltet på strekningen, og de sykler i riktig kjøreretning. Av dem som sykler mot kjøreretningen, sykler bortimot alle på fortauet. Totalt sykler mellom 5 og 15 % på fortauet på de fire strekningene som er undersøkt. Farten varierer mellom strekningene. Det sykles fortest i Østensjøveien som har et større innslag av «transportsyklister» enn de andre tre strekningene. På strekningen i Maridalsveien, som har et ekstra bredt sykkelfelt, foregikk mer av forbisyklingen i sykkelfeltet enn på andre strekninger der syklistene benyttet kjørefeltet for å sykle forbi. Det oppstår få problematiske hendelser eller konflikter. I den grad det skjer, skyldes det at sykkelfeltet er blokkert, enten av biler for på- eller avlessing av varer eller i forbindelse med anleggsvirksomhet. Syklistene legger seg da ut i kjørebanen, noe som har ført til noen potensielt farlige situasjoner. Syklistene er mest fornøyde med sykkelfeltet i Maridalsveien, som er ekstra bredt og i tillegg har rød asfalt. Både økt bredde og rød asfalt bidrar til at syklistene føler seg tryggere i sykkelfelt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger