Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av NORADs veisektorprogram i Tanzania

Mid-term Review of the Tanzania Road Sector Programme - Final Report

Forfattere: Henning Lauridsen, Terje Assum, Immanuel N. Kimambo, Sønneve Ølnes
Rapportnr: 476/2000
ISBN: 82-480-0149-0
Språk: English
Vedlegg Summary

Det NORAD støttede veisektorprogram i Tanzania fokuserer på institusjonsbygging i Ministry of Works (MoW) og på institusjonelt samarbeid mellom MoW og Statens vegvesen i Norge. Den institusjonelle reformprosessen i veisektoren i Tanzania er kommet langt og en ny mer uavhengig veiadministrasjon (TanRoads) skal innføres i juli 2000. Konklusjonen på gjennomgangen er at programmet går bra. Fremdriften er stort sett på linje med planene og resultatene og bærekraftigheten er akseptable midtveis i programmet. Det institusjonelle samarbeidet har vært nyttig og bidratt til å bygge opp kompetanse i veisektoren. Det anbefales å forsette som planlagt med programmet med vekt på å gjennomføre de tiltak som allerede er forberedt. Videre bør det legges særlig vekt på å støtte den nye veiadministrasjonen, som nå er under etablering, med å bygge opp kompetanse innen management av sektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger