Du er her

Evaluering av innfartsparkering i Fredrikstad

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1809/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2332-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Høsten 2019 ble det etablert en bomring rundt Fredrikstad sentrum. I den forbindelse opprettet kommunen fire innfartsparkeringsplasser utenfor bomringen, for å gjøre det lettere for befolkningen å besøke Fredrikstad sentrum uten å kjøre bil hele veien. Gjennom en spørreundersøkelse og analyser av bruksstatistikk har vi evaluert hvordan innfartsparkeringstilbudet har påvirket transportmengder og reisevaner i Fredrikstad. Funnene viser at tilbudet har blitt godt mottatt av befolkningen. Effekten på bilbruk er imidlertid noe mer usikker. De fleste som svarte på spørreundersøkelsen fortalte at de kjører mindre bil enn før, og at innfartsparkering bidro til denne endringen. Samtidig viser trafikktellinger at bilbruken i Fredrikstad sommeren 2020 er på samme nivå som året før. Det er sannsynlig at koronasituasjonen har hatt en innvirkning på transportmiddelbruken, med økt bilbruk og mindre bruk av kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger