Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av et fotgjenger-aktivert varslingssystem i gangfelt: «SeeMe»

Evaluering av et fotgjenger-aktivert varslingssystem i gangfelt: «SeeMe»

Forfattere: Alena Katharina Høye, Aliaksei Laureshyn, Truls Vaa
Rapportnr: 1496/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1723-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det fotgjengeraktiverte varslingssystemet SeeMe er evaluert i fire gangfelt i Trondheim i en før-etter studie med kontrollgruppe. Når fotgjengere er i ferd med å krysse gangfelt aktiveres automatisk et blinkende lys på gangfeltskiltet. En analyse av videoobservasjoner viser at andelen bilister som overholder vikeplikten, øker i de to gangfeltene med lavest overholdelse av vikeplikten i førsituasjonen, men ikke i de to andre gangfeltene. Plasseringen av gangfeltskiltet kan også ha påvirket resultatene ved at SeeMe er mest effektiv når gangfeltskiltet med SeeMe er rett ved siden av vegen og gangfeltet. Resultatene tyder ikke på at fotgjengerne endret atferd med SeeMe.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger