Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller

Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller

Forfattere: Alena Katharina Høye, Truls Vaa
Rapportnr: 951/2008
ISBN: 978-82-480-0866-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0867-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å evaluere virkningen av å sette opp et skilt med teksten "Bilbeltekontroll" ved Statens vegvesenets bilbeltekontroller ble det gjennomført en vegkantundersøkelse med intervjuer på vegstrekninger i Oslo / Akershus. Uten skilt er kontrollpostene som regel godt synlige, men bilistene kan ikke vite hva slags kontroll som foregår. Målsettingen med skiltet er å øke den subjektive oppdagelsesrisikoen for ikke-bruk av bilbelte, og slik øke bruken av bilbelte. Skiltet "Bilbeltekontroll" øker ikke den subjektive oppdagelsesrisikoen for ikke-bruk av bilbelte. Selvrapportert framtidig beltebruk øker når skiltet settes opp, men det er ikke mulig å konkludere at også faktisk beltebruk vil øke. Den generelle avskrekkende virkning av kontrollpostene ser ut til å være redusert, fordi førere ikke lenger lurer på hva (annet enn ikke-bruk av bilbelte) de kan ha gjort galt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger