Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterundersøkelser Ekebergtunnelen 1996. Fellesintervjuer - utvalg, spørreskjemaer og frekvenser

Etterundersøkelser Ekebergtunnelen 1996. Fellesintervjuer - utvalg, spørreskjemaer og frekvenser

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1052/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

I november 1996 ble 1097 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i 14 delområder som berøres på ulike måter av hovedvegomleggingen i Oslo øst. Samtidig har en etablert objektive mål på vegtrafikkmengden og den forurensing og støy som intervjupersonen opplever ved boligen. Denne undersøkelsen er den fjerde i rekken av undersøkelser av hovedvegomleggingen som omfatter bygging av Vålerengtunnelen, stengning av Strømsveien og nå til slutt åpning av Ekeberg-tunnelen. Notatet beskriver datainnsamlingen og frafallet, gjengir spørreskjemaet samt angir gjennomsnittstall og enkle frekvensoversikter for studieområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger