Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Estetikk i nærmiljøet. Beboernes opplevelse av de visuelle forholdene i Ekeberg/Gamle Oslo

Estetikk i nærmiljøet. Beboernes opplevelse av de visuelle forholdene i Ekeberg/Gamle Oslo

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1097/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Notatet beskriver beboernes opplevelse av de visuelle forhold i gatene i Vålerenga/Gamlebyen-området før og etter åpningen av Ekebergtunnelen. Hensikten med undersøkelsen var å etablere et verktøy for objektiv og subjektiv registrering av visuelle forhold. Basert på en pilotstudie i 1994 ønsket vi også å se på hvilken rolle vegetasjon, bygninger og gategulv spiller i dannelsen av totalinntrykket til en gatestrekning. Undersøkelsen viste at det å redusere trafikkmengden ikke hadde noen direkte effekt på de visuelle forhold. De opprustningene som man gjennomfører i gater hvor trafikken er blitt redusert, har derimot stor betydning. Strømsveien og galgeberg var de gatestrekningene som hadde forbedret seg mest fra 1994 til 1996.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger