Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Estetikk i nærmiljøet. Beboernes opplevelse av de visuelle forholdene i Ekeberg/Gamle Oslo

Estetikk i nærmiljøet. Beboernes opplevelse av de visuelle forholdene i Ekeberg/Gamle Oslo

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1097/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Notatet beskriver beboernes opplevelse av de visuelle forhold i gatene i Vålerenga/Gamlebyen-området før og etter åpningen av Ekebergtunnelen. Hensikten med undersøkelsen var å etablere et verktøy for objektiv og subjektiv registrering av visuelle forhold. Basert på en pilotstudie i 1994 ønsket vi også å se på hvilken rolle vegetasjon, bygninger og gategulv spiller i dannelsen av totalinntrykket til en gatestrekning. Undersøkelsen viste at det å redusere trafikkmengden ikke hadde noen direkte effekt på de visuelle forhold. De opprustningene som man gjennomfører i gater hvor trafikken er blitt redusert, har derimot stor betydning. Strømsveien og galgeberg var de gatestrekningene som hadde forbedret seg mest fra 1994 til 1996.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger