Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Endringer og utfordringer i framtidig transport

Changes and Challenges in Future Transport: Drivers and Trends

Forfattere: Ove Langeland, Magnus Andersson, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1840/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2373-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag - kun på engelsk
Hele rapporten

En rekke megatrender som påvirker både person- og godstrafikk synes å drive fram mange radikale innovasjoner i transportsektoren. De viktigste antas å være teknologiske, sosiale og miljø- og klimatrender knyttet til digitalisering samt delingsøkonomi, urbanisering og demografiske endringer. Denne rapporten fokuserer på endringer og utfordringer innen framtidig transport, og på hvordan de forannevnte megatrendene kan ha betydning for person- og godstransport, særlig i urbane områder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger