logo

Søk

Du er her

An overview of 45 anti-speeding campaigns

Forfattere: Ross Owen Phillips, Renata Torquato
Rapportnr: 1003/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0950-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten beskriver 45 fartskampanjer fra 20 ulike land utenom Norge. Formålet er å gi en oversikt over tilnærminger for Statens vegvesen. Informasjon om fartskampanjene er hovedsakelig hentet fra hjemmesidene til de ansvarlige for kampanjene. De fleste kampanjene er nasjonale, gjennomført nylig, og kommer fra Europa eller Australia. Den vanligste målgruppen er "unge menn", fulgt av "alle førere" og "fører i tettbygd strøk". Metoder brukt til å forandre målgruppenes atferd varierer fra argumentasjon basert på fakta til mer hardtslående emosjonell påvirkning. Imidlertid kombinerer kampanjene ofte ulike tilnærminger. Rapporten beskriver de vanligste temaene for kampanjer og diskuterer nye, tilnærminger, spesielt såkalt edutainment nettsider. Manglende evaluering av fartskampanjer på nasjonalt nivå drøftes. Rapportens appendiks beskriver hver kampanje og gir elektroniske lenker til aktuelt materiell, hvor dette er mulig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger