Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En modell for fremtiden? Trafikkopplæring av barn ved hjelp av bordmodell.

En modell for fremtiden? Trafikkopplæring av barn ved hjelp av bordmodell.

Forfattere: Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau, Pål Ulleberg
Rapportnr: 632/2003
ISBN: 82-480-0327-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

47 seksåringer, fordelt på to skoler, fikk opplæring i hvordan krysse og gå langs veger ved hjelp av en bordmodell som forestiller et trafikkmiljø. Effekten av opplæringen ble målt ved å sammenligne prestasjoner på tester i trafikken med en kontrollgruppe. Resultatene viser at opplæringen, for den av skolene som lå i byen, bedret barnas evne til å bevege seg i trafikken. På skolen som lå på landet hadde ikke opplæringen noen signifikant effekt. 2001/1/0190 Trafikkopplæring av små barn Redd Barna

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger