Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elsykler – hvem kjøper dem, og hvilken effekt har de?

Elsykler – hvem kjøper dem, og hvilken effekt har de?

Forfattere: Aslak Fyhri, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1325/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1531-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mens salget av elsykler har økt i flere europeiske land, har salget i det norske markedet vært beskjedent. I en regional undersøkelse for Oslo og Akershus ble det rekruttert et utvalg personer som fikk prøve en elsykkel over noen uker. Resultatene fra undersøkelsen viser at elsyklister har en svært positiv opplevelse av det å bruke elsykkelen, at de sykler langt mer enn de ellers ville gjort, og at betalingsvilligheten for en elsykkel øker når man først har erfart dens fordeler. Forhåndskunnskap og prisnivå virker inn på ønsket om å kjøpe en elsykkel, og hvis man kan overbevise folk om at de kan spare tid og ha en komfortabel reise med en elsykkel, vil det være store muligheter for å få den nye reisende over til sykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger