Du er her

Elsparkesykler til glede og besvær

Forfattere: Katrine Karlsen, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1828/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2359-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, rev. 1
Hele rapporten, rev. 1
Summary, rev. 1

Både private og delte elsparkesykler øker i popularitet. I en spørreundersøkelse blant 374 brukere og 491 ikke-brukere finner vi at de brukes mest til arbeidsreiser og til ærender/fritidsaktivitet, og at de primært erstatter turer til fots og eller kollektivreiser. Turer med privateide elsparkesykler erstatter flere bilreiser enn turer med delte elsparkesykler. Generelt opplever ikke-brukere samhandlingen med elsparkesyklister som irriterende, og at det er utrygt at noen bruker elsparkesykkel. Mange har opplevd (nesten-)ulykker og ikke-brukere peker på oppførselen til elsparkesyklisten som en viktig faktor. Brukere har oftest opplevd eneulykker og trekker frem glatt og ujevnt underlag som viktige risikofaktorer. Både brukere og ikke-brukere ser det som lite sannsynlig at elsparkesyklister vil tas i politikontroll, og ikke-brukere ønsker mer håndheving av regelverk rundt elsparkesykler. Det er fortsatt tydelige utfordringer med elsparkesykler knyttet til både samhandling og sikkerhet, og behov for å evaluere alternative reguleringer og tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger