Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp

Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp

Forfattere: Aslak Fyhri, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber
Rapportnr: 1498/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1726-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Elsykler bidrar til at folk øker sin sykkelbruk med mellom 12 og 18 km per uke, dersom de bytter ut sin vanlige sykkel, med en elsykkel. Dette betyr at sykkelandelen (sykling som andel av alle reiste km) kan doble seg sammenlignet med dagens nivå for folk som får støtte til en slik elsykkel. Dette viser data fra den hittil største undersøkelsen som er gjort av elsykkelens effekt på transportmiddelbruk, hvor til sammen 669 nybakte elsykkeleiere er blitt intervjuet. Undersøkelsen er også unik siden transportmiddelbruken i tillegg ble målt ved hjelp av en mobil app som måler alle reiser. Samlet sett viste disse dataene at CO2 utslippet ble redusert med et sted mellom 440 og 720 gram per dag for hver deltager som fikk støtte til å kjøpe elsykkel av kommunen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger