Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions. Volume II

Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions. Volume II

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 457/1999
ISBN: 82-480-0121-0
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten (5 Mb)

Ved hjelp av en økonometrisk modell anslås hvordan de månedlige trafikkulykkestallene i norske fylker avhenger av bl a folkemengde, inntekter, priser, rentenivå, veginvesteringer og -vedlikehold, kollektivtrafikktilbud, dagslys, værforhold, bilbeltebestemmelser, alkohol-tilgjengelighet, rapporteringsrutiner, kalenderbegivenheter og geografiske forhold. Modellen forklarer også bilhold, bilbruk og bilbeltebruk. Faktorer som påvirker disse størrelsene får indirekte også virkning for ulykkestallene. Datamaterialet er månedlige tidsserier for alle norske fylker gjennom 22 år (1973-94). Modellen har fått navnet TRULS (TRafikk, ULykker og Skadegrad).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger