Du er her

  • > Publikasjoner
  • > E-handel - konsekvenser for transport og miljø

E-handel - konsekvenser for transport og miljø

Forfattere: Olav Eidhammer, Randi Hjorthol, Arve Halseth (ECON), Gry D. Hamarsland (ECON), Stein Erik Grønland (SITMA), Jan Elling Rindli(SITMA)
Rapportnr: 591/2002
Språk: Norwegian

Samarbeidsrapport mellom SITMA Logistikk, ECON Senter for økonomisk analyse og Transportøkonomisk institutt (TØI). Studien viser at effekten av e-handel på transport og miljø vanskelig kan skilles fra effekten av andre trender. Utviklingen i e-handel er ikke den tunge drivkraften for endringer i transportomfang og miljø. E-handel B2B (bedrift-til-bedrift) medfører reduserte transaksjonskostnader som gir økt leveringsfrekvens og transportavstand, som er negativt for miljøet. Samtidig gir reduserte transaksjonskostnader mulighet for bedre styring og kontroll av produsert mengde og dermed transportvolum og lagerareal som er positivt for miljøet. Veksten i Internettbasert e-handel B2C (bedrift-til-forbruker) forventes å bli formidabel, selv om forbrukernes totale e-handel vil være lav sammenlignet med e-handel i B2B-markedet. For B2C er redusert bruk av personbil den mest positive miljøeffekten i forsyningskjeden. Bruk av droppunkter ved varelevering gir også god effekt ved at bruk av personbil minimaliseres samtidig som lokal varedistribusjon blir mer effektiv og holdes borte fra boligområder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger